Guida e seksit të shëndetshëm gjatë pandemis covid-19

Author

Categories

Share

 

 

 

PROF. DR. KIM M. DRASA

SEXOLOG & UROLOG

PRESIDENT i A.U.S.A. “MAKSUT DRASA”

Parathënie

Artikullin po e botoj, i inicuar nga një koment që më bëri një mikesha ime, kolege, banon ne Greqi (XHU…). Kjo ndodhi mbasi unë botova një artikull (para 1 viti) ku midis të tjerave theksoja:”MASKAT JANË TË DOMOSDOSHME, PËR TU MBROJTUR NGA INFEKTIMI ME COVID-19.” Mikesha e kundërshtoi këtë këshillë jetike duke komentuar:”Dy shoqet e mia që mbajnë maska, gjithë kohën, janë infektuar me COVID-19, si e shpjegoni?” Dhe unë ju përgjigja:”Pyeti a ka pasur ndonjë mashkull, sipër, përballë, pa maska, pra:” A kanë bërë SEX?” Por ajo nuk më ktheu përgjigje, “heshtja është aprovim.”

Artikulli

Mbas 12+ muaj të murmuritjeve “UNË JAM PARTNERI MË I SIGURT I SEXIT!”, Ju jeni propabilisht duke menduar se kur ju mund të filloni të keni me një partner ose shumë-partnerë, përsëri sex.

Përgjigja: “Potencialisht, më shpejt se sa ju e mendoni!” Lëvizni për të mësuar më shumë rreth rompit më të sigurtë në epokën e ‘Rona.’

E para: Cfarë është sexi i sigurt, ekzaktësisht?

 Më parë ne kemi folur rreth asaj që si mund të kemi sex të sigurtë gjatë pandemis coronavirus. Ne duhet të bisedojmë rreth asaj se cfar është ”Sex i sigurtë.”

Tipikisht, sex i sigurtë është përcaktuar sikundër “SEX—është cdo përvojë kuptimplotë e kënaqësisë—që ndihmon të reduktojë rezikun e sëmundjeve seksualisht transmetuese (SST).”

Mënyrat e zakonshme të reduktimit të rrezikut të SST, përfshijnë:

1) Përdorimi i një kondomi të jashtëm, kondomi të brëndshëm, dental dam ose metoda të tjera, barrier.

2) Testimi, rregullisht për SST (Fatkeqësisht kam konstatuar që asnji femër ose mashkull nuk e bëjnë si rutinë.)

3) Ex-change të statusit tuaj të SST me partnerin/ren.

4) Duke marrë profilaktik të ekspozimit paraprak (PrEP) nëqoftëse jeni në rrezik për tu infektuar me HIV.

Arsyeja që kjo njihet si më e sigurtë dhe jo e sigurtë është sepse asnjë frenues i transmetimit të sëmundjeve seksuale nuk është 100% efektive.  Kondomet e jashtëm, p.sh, nuk janë të sigurta. Disa të dhëna tregojnë që duke marrë, në kosideratë, gabimin njërëzor, ato janë vetëm 85% efektive. Dhe screenimi për SST nuk është 100% efektiv. Kjo nuk ndodh sepse testimet janë të pasakta por gabimi ndodh nga mjekët sepse shumica e mjekëve nuk bëjnë, fare, screenim për semundjet SST ose nuk bëjnë screenim për të gjitha SST, në të gjitha infeksionet e mundëshme, lokale. Shumë doktorë, edhe Gjinekolog (p.sh.) nuk bëjnë testimin për virus Herpes simplex përvecse në rastet kur ju keni një shpërthim të këij virusi. Në mënyrë të ngjashme, pjesa më e madhe e doktorëve nuk i pyesin pacientët nëqoftëse ata/o janë përfshirë në një sex oral ose anal dhe ata mund të harrojnë për të bërë një testim për SST orale ose anale. (Personalisht këto gabime nuk i bëj asnjëherë)

Përcaktimi i sexit të sigurtë ndryshon gjatë një pandemie

Në rastet e pandemisë, bie idea kur sexi i sigurt duhet të kontrollohet vetëm si transmetimi i SST. Në mes të një pandemie globale, të përqëndruar rreth një virusi, i cili mund të përhapet përmes një varieteti të një shumë llojshmërie të lëngjeve trupore spërklat respiratore (burim i vërtetë), Mukus, Semeni, Fekalet dhe Gjaku- përcaktimi i sexit të sigurtë, ka pësuar expansion.

Këto ditë, “SEX i Sigurtë” është përcaktuar sikundër sex ku këto janë të përfshira në mënyrë pro-aktive, punojnë për të reduktuar rrezikun e transmetimit potencial të SST dhe COVID-19.

Masat paraprake, shtesë, që duhet të merrni gjatë pandemisë për të reduktuar rrezikun tuaj për të transmetuar COVID-19

 1) Merr regullisht testimin për COVID-19;

2) Vaksinou për COVID-19 dhe vazhdo të mbash distancën fizike derisa të jeni komplet i vaksinuar;

3) Vendos Maskë. Diz-infektim i sipërfaqeve, rreth e rrotull.

4) Laj duart para dhe pas sexit.

5) Dizinfekto cdo toys, para dhe pas përdorimit, për të arritur në orgasm, “fillikat” e vetme.

6) Evito aktivitetet seksuale që kanë rrezik të lartë, infektimi.

JO: COVID-19, nuk është një infeksion seksualisht i transmetueshëm

 Për të qënë shumë të qartë sado që SST dhe COVID-19 mundet, sëbashku të jenë të transmetueshme, gjatë sexit, prapseprapë COVID-19 nuk klasifikohet si një SST. Kjo kupton që, nëqoftëse bëni screenimin për cdo SST të vetme, ju nuk duhet të bëni screenimin për COVID-19. Mënyra e vetme për të përcaktuar se: “A jeni infektuar me COVID-19” është vetëm testimi, me tampon.

Hapi i 1rë: INFORMOHU

Pjesa e parë e seksit të sigurtë gjatë pandemisë COVID-19 është të kuptuarit se si punojnë, dy tipet e infeksioneve:

Si transmetohet covid-19

COVID-19 primarisht përhapet nëpërmjet spërklave respiratore- sic janë: Teshtima, kola, pështyma- prej një personi me COVID-19, i cili kollitet, teshtin ose është duke folur, afër me ju.  COVID-19 mundet gjithashtu të përhapet nëpërmjet ajrit, në afërsi me personin e infektuar.

Si transmetohen SST

SST janë primarisht të transmetueshme nëpërmjet lëngjeve trupore ose direkt nga kontakti genital (lëkurë-me-lëkurë).

Hapi i 2-të: Mëso më tepër për shëndetin tuaj, personal

 A e dini ju statusin tuaj aktual? A keni Covid ose SST?;

Zbulojeni para se “Tju qëroj kockat”

1-A) Zbuloni statusin tuaj për COVID-19

E vetmja mënyrë për të ditur statusin tuaj për COVID-19 është vetëm duke bërë testimin, elimino sa më shumë rreziqet potenciale për transmetim midis testimeve dhe rezultateve dhe merr rezultatet tuaja.Gjatë pandemisë, rekomandimet rreth varianteve që njërëzit duhet të testohen janë të ndryshme dhe varen nga simptomat që paraqesin.

 

  1. B) Zbuloni statusin tuaj për SST, për të njohur statusin tuaj duhet të bëni testimet për të gjitha SST.

“Para cdo përfshirje seksuale, ju rekomandoj që të gjthë partnerët të screenohen për:

1) HIV

2) Hepatitis B

3) Gonorrhea

4) Chlamydia

5) Syphilis

6) Herpes.

Deklaron, një nga personalitet e mjeksisë botërore Kecia Gaither, MD, double board certified physician in OB-GYN dhe Maternal Medicine dhe Director of Perinatal services at NYC Health + Hospitals/Lincoln. Kjo, gjithashtu nënkupton që duhet të bëhet screenimi në të gjitha zonat, me reziqe potenciale që mund të jenë të infektuara. Me fjalë, të tjera, duhet të bësh testimet për SST orale dhe/ose anale, vetëm në rastet kur keni kryer sex oral ose anal. Nëqoftëse nuk jeni të sigurtë, ku të shkoni për të bërë këto testime, do bëni mirë, të vini tek unë, në klinikën MULTI MEDICAL CENTER (MMC) dhe cdo dyshim, do ju zgjidhet me nivel, të lartë, shkencor.

HAPI i 3-të: Bëje share statusin tuaj për SST me partnerët/ret potencial/e

Statusi juaj SST nuk është e vetmja që ju duhet të dini, para se ju të keni partner/e ose multi partner/re.  Ju, gjithashtu, nevojitet të dini statusin edhe të njërëzve që ju flini (ndani shtratin), sadoqë ju nuk bëni kontakt seksual. (Jeta i ka edhe këto bëma”qyfyre”). “JU, duke bërë share statusin tuaj dhe protokollet e testimit, do ti bëjë njërëzit e tjerë, të ndjehen më tepër komfort për të bërë share statusin e tyre.”

HAPI i 4-të: Diskuto statusin tuaj COVID-19 dhe ekspozimet potenciale

“Ju duhet të dini kur keni pasur negative (ose pozitive), tesimin e fundit për COVID-19, A janë vaksinuar. Cfar protokollesh kanë zbatuar dhe nëqoftëse kanë patur ndonjë ekspozim, kohët e fundit.”

Gigi Engle, një personalitete, e certifikuar për trajnere sexi (sic jam unë-trajner SEXI) dhe autoria e librit“All The F*cking Mistakes: A Guide to SEX; LOVE; LIFE,” deklaroj që ju mund gjithashtu ti/ë kërkoni sa shumë njërëz aktualisht ka takuar. “COVID-19 është një virus shumë serioz dhe ai meriton të trajtohet me shumë seriozitet.”

HAPI i 5-të: CHAT rreth pozicioneve dhe akteve specifike

ULTIMATUM: “Nëqoftëse secili nga ju nuk është komplet i vaksinuar, qasja seksuale, me një person, në mes të pandemisë me ndonji/ë jashtë shtëpisë është e rrezikëshme.” Por, në përputhje me NYC Health Department disa veprime janë më të sigurta se të tjerat. Akorduar me NYC Health Department veprime për sex të sigurtë, gjatë pandemisë, përfshijnë:

1) Masturbim reciprok

 2) Vrima e lavdisë seksit

 3) Sex i maskuar

 4) Oral sex me dental dam ose condom ekstern

 5) Anal sex me një kondom extern ose me barrier dhe të tjera, variante.

Duke shkëmbyer pështymën është ana më e rrezikshme e transmetimit

Rimming është konsideruar rrezik. Kjo nuk ju bën që të veproni me detyrim sic thotë NYC Health Dep.

Nëqoftëse transmetimi i COVID-19 është një shqetsim, gjithmonë ka sex virtual (fat i keq)

 Ka kaluar 1 vit brënda, në pandemi, Ju jeni propabilisht pak i/e sëmurë (lloj fjalësh për qëllim) nga leximi i artikujve që këndojnë lavdërimet e seksit sex në telefon dhe video goditëse. Por sic thotë Engle:”Sexi virtual mund të jetë argëtues dhe intim!” App-kontroll toys e seksit, ndricim i humorit, conecsioni i mirë WiFi dhe mesazhet e palimitume, mundet të gjitha, të ndihmojnë. “Tamam tani, (JU) nevojitet ta luani atë të sigurtë dhe nëqoftëse ju preferoni të bëni SEX Live.”

Mesazhet personale

(1) Sexi është i mundur, ta kesh me një person (!) partner dhe multi-partner sexi, në mes të kësaj pandemie.

(2) Thjesht kërkon shumë komunikim, para sexit, rreth disa gjërave, kryesore, sic janë: *Protokolli i COVID-19; *Statusi aktual i SST; *Kufijve dhe më tepër.

(3) Sex në pozicione që nuk jeni ballë-përballë, me fytyrë që të parandaloni shkëmbimet e spërklave dhe pështymës (JO-puthje hard).

(4) Pozicionet e bërjes sex live, sipas KAMA-SUTRA, janë pa fund, cfar prisni akoma (lexojini)

(5) Cdo qejf mund ta lini vetëm:”Sexin live mos e lini.” Ta dini mirë që:

(6) “SEXIN po e late dhe SEXI ju lë.” *AXIOMË* (KIM M. DRASA, Nëndor, 2014), në tv Klan-tema “Të flasim për sexin.”

(7) Shprehja që kemi përdorur deri sot:”Cdo gjë rregullohet vetëm MJEKRA e QOSES nuk rregullohet.”

Ka ardh koha që të ndrohet dhe të bëhet:

(8)”Tani edhe mjekra e Qoses rregullohet por nuk rregullohet, vetëm, SEXI-N……” dhe ti shtohet shprehja personale që citova, në pikën 6 (Aksiomë).

(9) Po zbatuat 8 mesazhet, e mësipërme, do jetoni të lumtur.

(10) Porositë e mësipërme janë aktuale për gjithë jetën; për cdo virus ose coronavirus që mundet të na rrethojnë, deri në pandemi Globale.

Author

Share